٣نفريسلام
بازهم مسابقه داريم
عكس هاي خوشگل بگيرين
آماده كنين برام بفرستين
تا بيشترازهزاربارديده شين ودوستان جديد پيداكنين
موضوع مسابقه
١-عكس ٣نفري من وبابا وبابابزرگم
٢-عكس ٣نفري من ومامان ومامان بزرگم
٣- عكس ٣نفري من ومامان بزرگ وبابابزرگم
٤عكس ٣نفري من ومامان وبابابزرگم
٥-عكس ٣نفري من وبابا وبزرگم
باهركدام از٥موضوع عكس بفرستين قبوله
نفرات توعكس كمتربشه شات نميشه
عكس بايدبراي خودتون باشه
نفرات عكس بيشترباشه اشكال نداره وقبوله
ازامروز تا روز پدر عكس قبول ميشه وبه مرور روي پيج گذاشته ميشه
عكس تكي وغيره وپيج فعلا شات نداريم. فقط براي مسابقه
١٠عكس بالايك بالاتر روز پدر اعلام ومجدد شات ميشوند
عكس هاي شما همزمان درپيج مادربزرگ ها وپدربزرگ ها هم شات ميشه
منتظرعكس هاي قشنگتون هستم

منبع اصلی مطلب : منوفالوکن
برچسب ها : ٣نفري
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مسابقه شماره ١١